Wywiad z Kazimierzem Rakowskim, obecnie Członkiem Zarządu PGD Polska